BİL-KOD İçin Gerekli Belgeler


Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda;
- Bilgisayar kod numarası tahsis edilmesi talebinin yer aldığı dilekçe,

Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda;
- Bilgisayar kod numarası tahsis edilmesi talebinin yer aldığı dilekçe,
- Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
ibraz edilmesi gerekmektedir.