Gerekli Belgeler


-          Dilekçe
(Telif Hakları Genel Müdürlüğü hitaplı dilekçede bulunması gereken unsurlar:
- Meydana getirilen eserler hakkında kısa bilgi verilmesi (birden fazla çeşitte eser meydana getiriliyor ise, tek tek çeşitleri belirtilerek – ör: resim, heykel, karikatür, küçük sanat eserleri gibi)
- Vergi muafiyetinden yaralanma isteğinin belirtilmesi
- Adres, telefon ve e-posta bilgisi verilmesi)
 
-          CD
(Meydana getirilen eserlerin (birden fazla çeşitte ise, her bir çeşit için birden fazla örnek olacak şekilde)
- fotoğraflarının (resim, heykel, küçük sanat eserleri, v.b.)
- çizimlerinin (grafik eser, karikatür, v.b.)
- yazılı hallerinin (roman, şiir, makale, çeviri, v.b)
- kaynak kodlarının ve ekran görüntülerinin (bilgisayar programı ya da veritabanı)
yüklendiği bir adet CD)
 
 
Dikkat: Dilekçede belirtilen her bir eser çeşidine ait örnekler mutlaka CD’ye yüklenmelidir. CD’de örneği bulunmayan eser çeşitlerine ilişkin yazı düzenlenmesi sözkonusu değildir (Ör: Dilekçede resim ve heykel çalışmaları yapmakta olduğunu belirten eser sahibi, hem resim hem de heykel çalışmalarına ait örnekleri CD’ye yüklemelidir. Heykel çalışmalarına ait örnek yüklememesi durumunda, heykele ilişkin bir yazı düzenlenemez.)
 

 

Dikkat: Başvurular ŞAHSEN ya da POSTA YOLUYLA yapılabilmektedir