Roma Sözleşmesi


İCRACI SANATÇILAR, FONOGRAM YAPIMCILARI VE YAYIN KURULUŞLARININ
KORUNMASINA DAİR ROMA SÖZLEŞMESİ


26 Ekim 1961 tarihinde Roma’da imzalanan sözleşme, 18 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Sözleşmenin uygulanmasından ve idari işlerinden  ILO ve UNESCO ile birlikte WIPO sorumludur.


Roma Sözleşmesi; uluslararası alanda bağlantılı haklarla ilgili asgari standartların tanındığı ilk sözleşmedir. Sözleşmede; bağlantılı hak sahibi olarak icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşları belirlenmiş, bu grupların tanımları yapılmış, tanınan haklar ve bu hakların kullanım koşulları ile koruma süresi gibi konulara yer verilmiştir. Sözleşme ile belirlenen asgari koruma süresi 20 yıldır.


Türkiye 7 Temmuz 1995 tarih ve 4116 sayılı Kanun ile Roma Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.
Günümüzde Roma Sözleşmesine taraf olan 92 ülke bulunmaktadır.
İlgili site: www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo024.html