Türkiye-AB Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu

Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı kapanış kriterlerinden biri olan “Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir diyalog mekanizması tesis edilmesi” kriterinin karşılanması amacıyla AB Komisyonu ile sürdürülen görüşmeler sonucunda Çalışma Grubu İşleyiş Esasları metni hazırlanmıştır.


Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’nun 2 Kasım 2010’da gerçekleştirilen toplantısında “Çalışma Grubu” koordinatörlüğünün ülkemiz adına Bakanlığımız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

AB Komisyonu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerimizin katılımıyla ilki 18 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantısı, devam eden süreçte yılda bir kez olmak üzere her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.