WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT)


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yarattığı değişimi karşılayamayan Roma Sözleşmesi hükümlerini, icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları açısından yeni koşullara uyarlamak ve daha etkin bir koruma sağlamak amacıyla WIPO Komitelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, "WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT) 1996 yılında 178 ülke tarafından kabul edilmiş ve 30 ülkenin onayı ile 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.


Sözleşmede; icracı sanatçıların mali ve manevi hakları, fonogram yapımcılarının mali hakları ve  bu hakların istisnaları düzenlenmiş, İcracı sanatçılara tanınan koruma süresi icranın fonograma tespit edildiği yılın sonundan başlayarak en az 50 yıl; fonogram yapımcılarına tanınan koruma süresi ise fonogramın yayımlandığı yılın sonundan veya tespitinden itibaren 50 yıllık bir süre içerisinde böyle bir yayım olmadığı takdirde, tespitin yapıldığı yılın sonundan itibaren hesaplanmak üzere en az 50 yıl  olarak belirlenmiş,  taraf ülkelerce, icracı sanatçı ve fonogram yapımcılarının kendilerine tanınan hakları korumak üzere kullandıkları teknolojik önlemlerin etkisiz hale getirilmesine karşı etkin yasal koruma ve yaptırımlar öngörülmesi gibi hükümlere yer verilmiştir.


Türkiye Sözleşmeyi; 02/05/2007 tarihli ve 5646 sayılı WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile kabul etmiş (RG:14/5/2008 tarih ve 26876 sayılı)ve 28 Kasım 2008 tarihi itibariyle Sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşmeye hâlihazırda 94 ülke taraftır.


İlgili site:
www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/