Yapımcı Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 
            GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
(1 yıl geçerli)
1) Başvuru dilekçesi        
2) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
3) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
4) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
  
         GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
           

 

1) Başvuru dilekçesi

2) Geçerlilik süresi sona eren Geçici Yapımcı Belgesi
3) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
4) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
5) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
 
          YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
(5 yıl geçerli)  
 
I- Ticari İşletmeler için:
1) Başvuru dilekçesi  
2) Kayıt-tescil belgesi (Sinema eserleri için 1 adet/Müzik eserleri için 2 adet)
3) Daha önce aldığı Geçici Yapımcı Belgesi
 
 
II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Başvuru dilekçesi
2) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
 
 
          YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
           
I- Ticari İşletmeler için:
1) Başvuru dilekçesi       
2) Ticaret odası faaliyet belgesi
3) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi
 
II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Başvuru dilekçesi
2) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
3) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi