Yayımcı Kodu Verilmesi İçin İstenen Belgeler

 

 - Başvuru Dilekçesi
 
 - Yetkilinin T.C Kimlik numarası beyanı
 
 - Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi (ticari işletme işletiyorsa)