SITE HARITASI   ENGLISH
Site İçi Arama
  

ANA SAYFA   Haberler

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Değişikliği Hakkında Çalışma Toplantıları Gerçekleştirildi


Telif hakları alanında AB müktesebatı ile tam uyumun sağlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi gereğinden hareketle Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kanun taslağı; ilgili alanda yargı görevi yapan kişiler (özellikle fikri ve sınai haklar mahkemeleri hakim - savcıları) yine ilgili alanda değerli çalışmaları olan akademisyenler ve söz konusu alanlarda faaliyet gösteren meslek birlikleri temsilcilerinin katılımları ile 19 - 30 Mart tarihleri arasında Ankara SwissÔtel´de gerçekleştirilen çalışma toplantılarında derinlemesine incelenmiştir. Taslağa son halinin verilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinde konu üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

 Faydalı Bilgiler

Kayıt ve tescil, hak kurucu değildir, hak sahipliğinin ispatında kolaylık sağlar.Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.

Bilgisayar oyunlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.
Bilgisayar programlarının isteğe bağlı kayıt ve tescilinin yapılması mümkündür.Bilgisayar programlarında bandrol kullanılması zorunlu değildir.
Kayıt ve tescili yapılan bilgisayar oyunlarında bandrol kullanılması zorunludur.
Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur.
Sinema ve müzik eseri nüshaları için kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilebilir.
Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifelerde bandrol kullanılması isteğe bağlıdır.Yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde beş yılda bir yenilenir.
Geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, bir defadan fazla yenilenmez.
Yapımcılar, adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığımıza bildirmekle yükümlüdür.Sertifikalar dört yılda bir yenilenir.
Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından yapılır.
 
 
Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez.
   © 2014 TELİF HAKLARI  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEBMAIL                   TEHAKSIS             FAYDALI LİNKLER