SITE HARITASI   ENGLISH
Site İçi Arama
  

ANA SAYFA   Kurumsal Hizmetler   Bandrol Sistemi

Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol Başvurusu İçin Gerekli Belgeler


 

BAŞVURANIN TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  TC kimlik numarası beyanı
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Banka dekontu
·  Matbaa yazısı (kitaplar bakımından)
·  Dolum tesisi yazısı (CD, DVD, taşınabilir bellek gibi taşıyıcı materyallere tespit edilen eserler bakımından)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
 İŞLETMELER
 
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuranın yayınevi olması halinde)
·  Vergi numarası beyanı
·  Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi
·  Sicil gazetesi
·  Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Matbaa yazısı
·  Banka dekontu
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Yayıncılar Birliğinden alınmış referans belgesi (ithal eserler için)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
 
 
 
BAŞVURANIN TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
DERNEK VE VAKIFLAR
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Dernek tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)
·  Vergi numarası beyanı ( iktisadi işletme işletmesi halinde)
·  Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ( iktisadi işletme işletmesi halinde)
· Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Matbaa yazısı
·  Banka dekontu
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Yayıncılar Birliğinden alınmış referans belgesi (ithal eserler için)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
 
KAMU KURUMLARI
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Yetki belgesi
·  Vergi numarası beyanı ( iktisadi işletme işletmesi halinde)
·  Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Banka dekontu
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
 

 
NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, "vekaletname" ve bazı hallerde "imza sirküleri" sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.
Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda tabloda belirtilen belgelere ek olarak "veraset ilamı"nın ibrazı zorunludur.
Yabancı uyruklu şahıs başvurularında, T.C. kimlik numarası beyanı yerine "vergi numarası beyanı" ve "pasaportun sureti"nin ibrazı gerekmektedir.
 

 
Faydalı Bilgiler

Kayıt ve tescil, hak kurucu değildir, hak sahipliğinin ispatında kolaylık sağlar.Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.

Bilgisayar oyunlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.
Bilgisayar programlarının isteğe bağlı kayıt ve tescilinin yapılması mümkündür.Bilgisayar programlarında bandrol kullanılması zorunlu değildir.
Kayıt ve tescili yapılan bilgisayar oyunlarında bandrol kullanılması zorunludur.
Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur.
Sinema ve müzik eseri nüshaları için kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilebilir.
Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifelerde bandrol kullanılması isteğe bağlıdır.Yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde beş yılda bir yenilenir.
Geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, bir defadan fazla yenilenmez.
Yapımcılar, adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığımıza bildirmekle yükümlüdür.Sertifikalar dört yılda bir yenilenir.
Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından yapılır.
 
 
Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez.
   © 2014 TELİF HAKLARI  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEBMAIL                   TEHAKSIS             FAYDALI LİNKLER