SITE HARITASI   ENGLISH
Site İçi Arama
  

ANA SAYFA   Telif Hakları

Telif Hakkı Nasıl Korunur?
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur.
Ancak eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla bazı işlemlerin yapılması mümkündür.
 
·      İsteğe bağlı kayıt- tescil
Eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan ve isteğe bağlı olarak yapılan bir işlemdir. Bu işlem beyana dayalı bir işlem olup hak kurucu niteliğe sahip değildir. Fikirler soyut halleriyle kayıt- tescil edilememekle birlikte ancak somutlaştırılıp şekillendirilmeleri (eser haline getirilmeleri) halinde kayıt –tescil edilmeleri mümkündür.
 
İsteğe bağlı kayıt- tescil başvurusu sonucunda, başvuru sahibine yapılan işleme ilişkin olarak esere, eser sahibine ait bilgileri içeren bir belge tanzim edilerek verilir.
İsteğe bağlı kayıt- tescili yapılan eserin dava konusu olması halinde mahkeme tarafından talep edilmesi halinde kayıt- tescil belgesinin bir örneği ve başvurusu sırasında sunulan belgeler Genel Müdürlüğümüzce mahkemeye sunulur.
 
İsteğe bağlı kayıt- tescil başvurusu için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 
·      Noter tarafından düzenlenen ya da onaylanan hak sahipliği belgeleri
Kişinin söz konusu eseri kendisinin meydana getirdiğini ve bu eser üzerindeki tüm hakların kendisine ait olduğunu içeren beyanının noter tarafından düzenlenmesi ya da onaylanması mümkündür.Faydalı Bilgiler

Kayıt ve tescil, hak kurucu değildir, hak sahipliğinin ispatında kolaylık sağlar.Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.

Bilgisayar oyunlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.
Bilgisayar programlarının isteğe bağlı kayıt ve tescilinin yapılması mümkündür.Bilgisayar programlarında bandrol kullanılması zorunlu değildir.
Kayıt ve tescili yapılan bilgisayar oyunlarında bandrol kullanılması zorunludur.
Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur.
Sinema ve müzik eseri nüshaları için kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilebilir.
Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifelerde bandrol kullanılması isteğe bağlıdır.Yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde beş yılda bir yenilenir.
Geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, bir defadan fazla yenilenmez.
Yapımcılar, adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığımıza bildirmekle yükümlüdür.Sertifikalar dört yılda bir yenilenir.
Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından yapılır.
 
 
Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez.
   © 2014 TELİF HAKLARI  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEBMAIL                   TEHAKSIS             FAYDALI LİNKLER