Bandrol


SORU: Bandrol nedir, nasıl temin edilir?
CEVAP: Bandrol, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini ifade etmektedir.
Sinema ve müzik eserleri, bilgisayar oyunları ile süreli olmayan yayınlar için bandrol uygulaması zorunludur. Bandrol başvurusu hakkında detaylı bilgiye
bu linkten ulaşabilirsiniz.

SORU: 2000 adet bandrol almam gerekirken sistemde yanlışlıkla 2500 adet bandrol talep etmişim, fazla olan 500 bandrolle ilgili olarak ne yapmalıyım?
CEVAP: Fazla olan 500 bandrolün imha edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrollerin kullanılmaması veya hatalı kullanımı hallerinde, söz konusu bandrollerin imhası Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon veya noter marifetiyle, imha edilen bandrollerin seri numaralarının açık şekilde belirtildiği bir tutanak tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirilir. İmha işlemi sonucunda usulüne uygun düzenlenmiş imha tutanağı Genel Müdürlüğe gönderilir.

SORU: 10 yıl önce bastırdığımız kitapları piyasaya sunmak istiyoruz, bandrol başvurusunda bulunabilir miyiz?
CEVAP: Bu kitaplar için bandrol başvurusunda bulunulabilir. Bandrol başvurusuna ilişkin olarak gerekli bilgiye
bu linkten ulaşabilirsiniz.

SORU: İçinde görsel öğelerin de bulunduğu bir eğitim CD si hazırladık, bu cd için bandrol zorunlu mudur?
CEVAP: Bu CD’ ler için süreli olmayan yayın bandrolü alınması gerekmektedir.

SORU: Firmamızı ve ürünlerimizi tanıtan bir CD hazırladık, bu CD için bandrol alınması zorunlu mudur?
CEVAP: Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler bandrolden muaftır. Bu sebeple firma ya da ürün tanıtımı amaçlı yayın ya da materyaller bandrolden muaftır.

SORU: İlçemizi anlatan bir kitap hazırladık, bu kitapları halka ücretsiz olarak dağıtacağız, bandrol almamız zorunlu mudur?
CEVAP: Süreli olmayan yayınların, ücretsiz olarak dağıtılacak olsa bile bandrollenmesi zorunludur.

SORU: Eğitim amaçlı yayınlarımız için toplu bandrol alabilir miyiz?
CEVAP: Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6ncı maddesinin 5 nci fıkrasında belirtildiği üzere, toplu bandrol uygulaması sadece ithal yayınlarla sınırlıdır. Bu sebeple eğitim amaçlı yayınlar için toplu bandrol uygulaması bulunmamakta olup her yayın için ayrı ayrı bandrol başvurusunda bulunulması gerekmektedir.