T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi Nedir?
Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.
Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz.
İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz.
Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. Hak veren bir belge değildir.
 
İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşleminin Yasal Dayanağı Nedir?
İşlem, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.
 
İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir?
Eseri meydana getiren kişi ya da kişiler tespit edilmeye çalışıldığından, bu kişiler ya da mirasçıları, kendileri ya da vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilirler.
İsteğe bağlı kayıt-tescil başvuruları, başvuru için yönlendirileceğiniz sistemde yeralan ibraz edilmesi gereken evraka ilişkin verilen bilgi notları doğrultusunda hazırlayacağınız evrakla birlikte, ŞAHSEN ya da POSTA YOLUYLA yapılabilmektedir.
 
İsteğe Bağlı Kayıt- Tescil Başvuruları Nasıl Yapılır?
Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunanOnline İşlemler – Kayıt-Tescil Başvuruları - İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvuruları bölümünden bilgi edinip yönlendirmenin yapıldığı otomasyon sistemi üzerinden online olarak başvuru gerçekleştirilmesi ve sonrasında başvuru evrakının ibrazı gerekmektedir.
 
İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvurusu Nereye Yapılır?
İsteğe bağlı kayıt- tescil başvurusu Telif Hakları Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.
 

İsteğe Bağlı Kayıt Tescil ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayınız