T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT)

1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’nin kabulünden sonra zamanla sözleşmede çeşitli değişiklikler yapılmakla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamadığı görülmüştür. Bunun üzerine WIPO Komitelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT) 1996 yılında imzaya açılmış ve 157 ülkenin katılımıyla kabul edilmiştir. Ancak söz konusu Anlaşma 2002 yılında yürürlüğe girebilmiştir.


WIPO Telif Hakları Antlaşması kapsamında; bilgisayar programları ile veri tabanlarının tanımı yapılmış ve ilim ve edebiyat eserleri kapsamında korunacağı ifade edilmiş; eserlerin özgün nüshaları ya da kopyalarının satılması ya da sahipliğinin el değiştirmesi yoluyla topluma sunulmasına, kiralanmasına, eserlerinin telli ya da telsiz yöntemlerle topluma iletilmesine izin verme hususunda eser sahiplerine münhasır yetki tanınmış; eser sahibinin haklarına getirilebilecek istisnalar belirlenmiş; eser sahiplerince kullanılan teknolojik yöntemlerin etkisiz hale getirilmesine karşı gerekli yaptırımların düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır.


Türkiye Anlaşmayı; 02/05/2007 tarihli ve 5646 sayılı WIPO Telif Hakları Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile kabul etmiştir. (RG:14/5/2008 tarih ve 26876 sayılı). Türkiye, 28 Kasım 2008 tarihi itibariyle Anlaşmaya taraf olmuştur. Sözleşmeye hâlihazırda 93 ülke taraftır.

İlgili site:
www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/