T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAYFED - Süreli Olmayan Yayınlara İlişkin Bandrol Talep Klavuzu