Genel Bilgi

Yapımcı belgesi nedir?

Yapımcı belgesi Bakanlık tarafından sinema ve müzik eseri yapımcıları ile bilgisayar programı üreten ve ithal eden yapımcılara verilen ve üzerinde yapımcı kodu taşıyan belgedir.

Yapımcı belgesinin yasal dayanağı nedir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13.maddesi

5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanununun 15.maddesi

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

 

Yapımcı belgesi başvuruları nasıl yapılır?

Yapımcı belgesi taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz resmi internet (web sayfası) sayfasında bulunan https://online.telifhaklari.gov.tr/Account/ApplierLogin ” linkinden giriş yapılmak suretiyle TEHAKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve bunu takiben başvuruda ibrazı zorunlu belgelerin ilgili başvuru makamına ibraz edilmesi gerekmektedir.