Yapımcı Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 
GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
(1 yıl geçerli)
1) Başvuru dilekçesi        
2) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
3) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
4) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
  
GEÇİCİ YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
1) Başvuru dilekçesi
2) Geçerlilik süresi sona eren Geçici Yapımcı Belgesi
3) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
4) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
 
*Geçici yapımcı belgesi süresi 1 yıl olup yenileme işlemleri 1 defadan fazla yapılamaz. Yenileme işleminde ilgili alan meslek birliği nitelik belgesinin tekrar sunulması zorunlu olmayıp yeni geçici yapımcı belgesi istendiğinde ilgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesinin tekrar sunulması zorunludur.
 
YAPIMCI BELGESİ VERİLMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
(5 yıl geçerli)  
 
I- Ticari İşletmeler için:
1) Başvuru dilekçesi  
2) Kayıt-tescil belgesi (Sinema eserleri için 1 adet/Müzik eserleri için 2 adet)
3) Daha önce aldığı Geçici Yapımcı Belgesi
 
 
II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Başvuru dilekçesi
2) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
 
 
YAPIMCI BELGESİNİN YENİLENMESİ
(Sinema/Müzik Eseri)
           
I- Ticari İşletmeler için:
1) Başvuru dilekçesi       
2) Ticaret odası faaliyet belgesi
3) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi
 
II- Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Başvuru dilekçesi
2) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
3) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi